nieuws groep 6-7

woensdag, 05 september 2018

Welkom bij groep 6/7 van de mgr. Huibersschool. Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en wij hebben er allemaal erg veel zin in.
Wij gaan er samen een mooi, fijn, gezellig, leerzaam en verrassend jaar van maken!

 

Juf Saranke: maandag, dinsdag ochtend, woensdag en vrijdag ochtend.

Juf Wendy: dinsdag middag (handvaardigheid) en donderdag ochtend.
Juf Karin (gym): donderdag middag en vrijdag middag.

 

De eerste 2 weken houden wij ons voornamelijk bezig met groepsvorming. Het is erg belangrijk om goed in je vel te zitten op school en de sfeer in de groep is daar super belangrijk bij.  Als je je fijn voelt gaat het leren een stuk beter.
Dit jaar gaan wij natuurlijk ook hard aan de slag met alle andere vakken zoals rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling enzovoort.
Wij zullen werkstukken gaan maken en spreekbeurten/boekbesprekingen houden.
Kortom...een druk maar geweldig jaar ligt in het verschiet!

Wilt u wat meer weten of bent u gewoon nieuwsgierig, kom gerust een keertje langs!

Groetjes van groep 6/7

Juf Saranke
Juf Wendy

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl