Formatie Mgr Huibers

Groepsindelingen voor het schooljaar 2019-2020

Volgend schooljaar hebben we er weer een groep bij. Daarnaast hebben we weer een groep 8. Daarmee zijn we weer een volledige basisschool.

De meeste leerkrachten begeleiden het komende schooljaar dezelfde kinderen als in het huidig schooljaar. Zij hebben daar allemaal veel zin in. Juf Saranke is in verwachting en zal vanaf de start van het schooljaar t/m 10 januari verlof hebben. Daarna neemt juf Saranke een dag ouderschapsverlof op.

Directie

De directie bestaat uit juf Saranke en meester Ruud.

Bij afwezigheid van meester Ruud is juf Saranke  vanaf januari het aanspreekpunt voor directiezaken in de school. In de periode tot januari is er geen vervanging voor deze taak.

Groepsgrootte

De groepen hebben tussen de  18 en 26  leerlingen bij de start van het schooljaar. 

Groepsindeling

Groep 1/2a tot en met 10 januari 2020

                    Juf Liselotte maandag tot en met vrijdag

                     Vanaf 13 januari 2020

                    Juf Ilse  maandag

                    Juf Liselotte dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 1/2b: Jacqueline vd Veer (woensdag, donderdag en vrijdag)

                    Nadja Winkel (maandag, dinsdag en donderdag)

                    Juf Ilse op woensdag

Groep 3/4: Meester Maarten  (dinsdag, woensdag en donderdag)

                  Juf Conny  (maandag en vrijdag)

Groep 5/6: juf Gaby de Vries (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

                  Andrea van der Zwet (Woensdag)

Groep 7/8 tot en met 10 januari 2020

                 Juf Wendy (dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag)

                 Juf Ilse (maandag)

                 Vanaf 13 januari 2020

                 Juf Saranke Pauletta ( 3 dagen) 

                 Juf Wendy Breedijk (2 dagen)

Onderwijsassistenten

Op maandag, dinsdag en vrijdag is juf Wendy (Stikvoort) werkzaam als onderwijsassistent in diverse groepen. 

Op woensdag en donderdag zal dit gebeuren door juf Jacqueline. Juf Jacqueline komt ons team met ingang van het nieuwe schooljaar versterken.

Interne begeleiding

Pauline Hulsbosch is belast met de coördinatie van de leerlingenzorg voor groep 1 t/m 8. 

Saranke Pauletta verzorgt de (beeld)coaching van de leerkrachten.

Maarten Carpay is verantwoordelijk voor de innovatie van het onderwijs.

Vakdocent gymnastiek

De gymlessen worden op maandag en  vrijdag verzorgd door de vakdocent Karin Verbeek. Daarnaast geeft zij naschoolse lessen en werken we nauw samen met s.v. Olympia, Triple Threat en HLC, de nabijgelegen sportverenigingen.

Muziekonderwijs

Het muziekonderwijs zal gegeven worden door een vakdocent.

Creatieve vorming

In de verschillende groepen geeft Wendy Breedijk als vakdocent lessen in creatieve vorming.

Coördinatie voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Pauline Hulsbosch coördineert de samenwerking met het Peuterpandje en de inhoudelijke programmering van de VVE-programma’s.

Concierge 

Andy Schoen is de conciërge van de Mgr. Huibersschool. Hij is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag ( om de week).

Administratie

Op maandagmiddag is Els Muis aanwezig op school voor de administratie.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl