Teamfoto en informatie

Directeur   : Ruud Barnhoorn

Groep 0-1  : Liselotte Loerakker(dinsdag tm Vrijdag) Ilse van Buchem (maandag) en na de herfst vakantie Pauline Hulsbosch 

Groep 2-3  : Maarten Carpay (dinsdag, woensdag en donderdag) en Conny Versteege (maandag en vrijdag)

Groep 4-5  : Gaby de Vries (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en Wendy Breedijk (woensdag)

Groep 5-6  : Saranke Pauletta (maandag, dinsdagochtend, woensdag en vrijdag en Wendy Breedijk (dinsdagmiddag en donderdag)

Interne begeleiding

De intern begeleiders (IB-ers) zijn onder andere belast met de coördinatie van de extra zorg voor de kinderen van alle groepen.

Pauline Hulsbosch is belast met de coördinatie van de leerlingenzorg voor groep 1 t/m 3. 

Saranke Pauletta verzorgt de (beeld)coaching van de leerkrachten.

Maarten Carpay is verantwoordelijk voor de innovatie van het onderwijs en de coördinatie van de leerlingenzorg voor groep 4 t/m 7.

Vakdocent gymnastiek

De gymlessen worden op donderdag en vrijdag verzorgd door de vakdocent Karin Verbeek. Daarnaast geeft zij naschoolse lessen en werken we nauw samen met s.v. Olympia, Triple Threat en HLC, de nabijgelegen sportverenigingen.

Muziekonderwijs

Het muziekonderwijs zal gegeven worden door een vakdocent.

Creatieve vorming

In de groepen 2/3 ,4/5 en 6/7 geeft Wendy Breedijk als vakdocent lessen in creatieve vorming.

Coördinatie voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Pauline Hulsbosch coördineert de samenwerking met het Peuterpandje en de inhoudelijke programmering van de VVE-programma’s.

Concierge 

Andy Schoen is de conciërge van de Mgr. Huibersschool. Hij is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag om de week

Administratie

Op maandagmiddag is Els Muis aanwezig op school voor de administratie.

 

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl