audit

maandag, 12 februari 2018

 

 

 

 

 

 

Audit

In november is de school bezocht door Inge van de Ven van ‘Vol van leren’ (www.volvanleren.nl). We wilden een expert van buiten de school laten kijken naar de stand van zaken in de school. Zij heeft dit gedaan op een manier die lijkt op de manier waarop de inspectie van het onderwijs hun bezoeken aflegt. Zij heeft de school op dezelfde punten bekeken. Voor ons heel behulpzaam om ‘wakker te blijven’ en de goede dingen te doen. Dit was haar slotconclusie:

Gedurende de audit is duidelijk geworden dat het team van de Mgr. Huibersschool echt een team is. Iedereen opereert vanuit dezelfde waarden en wil hetzelfde voor de leerlingen. Zij staan echt op de eerste plaats. Al het andere is ondergeschikt aan het leren en ontwikkelen van alle leerlingen samen en alle kinderen individueel. Hoewel dat binnen het team misschien wel ‘gewoon’ wordt gevonden, is dat het niet. Het is iets waar iedereen trots op mag zijn, en wat ook onderhouden dient te worden (…). 

Daar waren we natuurlijk blij mee en zien dit niet alleen als verdienste van ons, maar ook van de kinderen, de ouders en de partners die met ons samenwerken.

De audit heeft ook aanwijzingen gegeven waar het beter kan. Hier zijn we mee aan het werk en we zullen haar rapport ook de komende jaren gebruiken om kritisch te blijven kijken en ons onderwijs te verbeteren. Voor iedereen is het rapport terug te vinden op de website van de school. De uitkomsten van de audit worden in ieder geval besproken met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

 

pdfVerslag_Audit_november_2017.pdf

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl